Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Nyt fra Silkeborg Kommune

Byggemodning af 13 boliggrunde

Der bliver byggemodnet 13 boligrunde ved Skovvænget.

Byrådet beslutter at bruge 1,8 mio. kr. på at byggemodne otte kompaktgrunde på 500 m2 og 5 parcelhusgrunde på 881-1.156 m2 ved Skovvænget i Bryrup.

Det er et politisk ønske at få flere parcelhusgrunde til salg i oplandsbyerne.Dermed bliver arealet omdannet fra storparcel til parcelhusgrunde.

Byggemodningen vil få vejtilslutning fra Skovvænget, hvor der etableres en boligvej. For enden af boligvejen bliver der lavet en vendeplads for renovationsvogne og lastvogne.

Prognose for elevtal

Prognose: Færre elever og flere 0-6-årige.

På Bryrup Skole er der 280 elever fordelt på 14 klasser. Det forventes at falde til 268 elever og 12 klasser i skoleåret 2026/27 for derefter at stige til 296 elever og 15 klasser i 2033/34.

I Bryrup Skoledistrikt er der 38 dagplejepladser, men der er et større behov for pasning i området. I 2021 forventes der at være behov for op til 47 pladser og frem til 2030 forventes det niveau at holde.I samme område er der 120 børnehavepladser. Lige nu er der et gennemsnitlig behov for pasning af 70 børn. Det forventes at stige frem til 2030 til 83 børn. Det viser elevtalsprognosen og dagtilbudsprognosen, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har godkendt og taget til efterretning.

Skydebaner og skydetider

Der skal kigges på skydetider på to skydebaner på Faurholtvej 7Klima- og Miljøudvalget beslutter at få lavet en helhedsplan for udendørs skydebaner, som skal undersøge for behovet for skydetider, om skydetiderne kan effektiviseres, om skydetiderne skal udvides og undersøge nye steder til skydebaner.

I Silkeborg Kommune er der 11 udendørs skydebaner, hvor to af dem ligger på Faurholtvej 7. Den ene er Bryrup-Them Jagtforenings flugtskydebane, og den anden er Hjemmeværnets Skydebane. For nyligt har flugtskydebanen fået afslag på udvidet skydetid. Der er klaget over afgørelsen.Helhedsplanen ventes præsenteret for Klima- og Miljøudvalget til december.

Naturen i børnehøjde

Dagtilbuddene i Them og Bryrup skal inspireres til at bruge den nære natur.

Daginstitutionen Naturstien med børnehuse i Bryrup og Them og dagplejerne i samme område skal som én af de tre første i kommunen være med i projektet ”Turen går til Danmarks Outdoorhovedstad – i børnehøjde”.Projektet skal gøre det nemt for de lokale dagtilbud at komme ud i den helt nære natur.

Det skal ske ved at, at der laves forslag til lege og aktiviteter med udgangspunkt i den nære natur, som gør det nemt og overskueligt for personalet at tage børnene med ud og lege i naturen.

Byggeriet ved Skovly-Birkebo Plejecenter

Penge til byggeriet ved Skovly-Birkebo Plejecenter.

Der er foretaget forundersøgelser til byggeriet ved Skovly-Birkebo plejecenter, men byggeriet er ikke sat i gang. Forventningen er, at pengene afsat til byggeriet først bliver brugt fra 2022/23.Derfor godkender byrådet at flytte 4 ud af de 5 mio. kr. fra budgettet i 2021 til budgettet i 2023. Der er så 1 mio. kr. på budgettet i 2021 til forundersøgelser og projektering.